Sök

 • 145 träffar på ""

 • Icke farligt avfall för deponering

  Allt avfall som ska deponeras ska vara karakteriserat. Avfallsproducenten ska känna till avfallets egenskaper och vilka ämnen det innehåller. Man måste också bedöma hur stor utlakningen av föroreningar är när avfallet ligger i deponin. I vissa fall krävs att avfallet provas. I karaktäriseringen ingår

 • Sortering

  I containern får endast slängas det material som den avsetts för. Den får inte fyllas över kanterna och måste kunna stängas. Brännbart

 • Sophämtning

  Här hittar du information om allt från hur du beställer påsar och vilken service vi erbjuder till praktiska tips och råd. För att göra det lätt för dig att snabbt hitta rätt har vi valt att presentera informationen uppdelat på olika branscher/verksamheter.

 • Dispenser

  Frågor gällande dispenser sköts av miljöavdelningen i respektive kommun: Miljö- och Samhällsbyggnad i Eslövs kommun, Miljökontoret i Hörby kommun, och Miljö- och Byggmyndigheten i Höörs kommun. Det är även miljöavdelningen som prövar ansökan och ger tillstånd om dispens. Avgift för prövning av ansökan

 • Renhållningsordning och Avfallsplan

  MERAB har på uppdrag av din kommun ansvaret för att samla in hushållsavfall från både hushåll och verksamheter.

 • Matavfall - Hur funkar det?

  Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Matavfall ska du sortera ut och lägga i matavfallspåsar från MERAB. Av matavfallet blir det biogas och biogödsel. Till matavfall räknas både råa och tillagade matrester av kött, ost, pasta, ris, grönsaker, rotfrukter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window