Ändrade öppettider på våra ÅVC samt hämtning av kommunalt avfall/hushållsavfall

Torsdagen den 13 maj är våra återvinningscentraler stängda.

Sopkärl töms som vanligt. Det är ordinarie tömningsdag som gäller.