År 2021 blir udda jämnt, och tvärtom för renhållningen

Eftersom 2020 har 53 veckor istället för 52 som normalt är, kommer två udda veckor att möta varandra vid årsskiftet, vecka 53 och vecka 1. Det innebär att 14-dagars sophämtning byter veckoordning. Ni som nu har sophämtning udda veckor kommer att få sophämtning jämna veckor och ni som nu har sophämtning jämna veckor får sophämtning udda veckor.

MERAB önskar God Jul och Gott nytt år