Sortering

Sortering

I containern får endast slängas det material som den avsetts för. Den får inte fyllas över kanterna och måste kunna stängas.

BRÄNNBART

Överblivet restmaterial och grovavfall som inte kan återvinnas. Möbler, inventarier från t.ex. vindröjning eller garageröjning.

UTSORTERAT MATERIAL

Rent virke, ren plåt/metall, ren plast, wellpapp, m.m.

OSORTERAT MATERIAL, BYGG OCH RIVNINGSAVFALL

Virke, isolering, tak, golv, väggbeklädnader m.m.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Gräsklipp, grenar, ris och annat komposterbart.

JORD, TEGEL OCH BETONG

Rena schaktmassor som kan återvinnas som utfyllnad.

OBSERVERA att asbest, farligt avfall, el och elektronik och impregnerat virke kräver transportdokument och/-eller särskild behandling. Detta får inte hanteras eller lämnas som annat avfall.

Kontakta MERAB för råd eller annan hjälp. Tel: 0413-684 40

Hyrestagaren ansvarar för att ovanstående sorteringsanvisning följs.

Vid felsortering debiteras en felsorteringsavgift på 2000 kr.