Tömningsschema container

Tömningsschema container

Måndag

Eslöv Hörby Höör
Osorterat

Osorterat

Wellpapp

Osorterat

Wellpapp

     
 

Tisdag

Eslöv

Wellpapp

Brännbart

 
 

Onsdag

Hörby Höör
Brännbart Brännbart
   
Torsdag Eslöv Hörby Höör

Matavfall

Trädgårdsavfall

Pappersförpackningar

Tidningar*

Matavfall

Trädgårdsavfall

Pappersförpackningar

Tidningar*

Matavfall

Trädgårdsavfall

Pappersförpackningar

Tidningar*

       

Fredag

Eslöv Hörby Höör

Plastförpackningar

Plastförpackningar

Plastförpackningar

*Töms jämna veckor