Tömningsschema container

Tömningsschema container

Måndag

Eslöv Hörby Höör
Osorterat

Osorterat

Wellpapp

Osorterat

Wellpapp

 

Tisdag

Eslöv Hörby Höör

Wellpapp

Brännbart

 

Onsdag

Eslöv Hörby Höör
Brännbart Brännbart
Torsdag Eslöv Hörby Höör

Matavfall

Trädgårdsavfall

Pappersförpackningar

Matavfall

Trädgårdsavfall

Pappersförpackningar

Matavfall

Trädgårdsavfall

Pappersförpackningar

Fredag

Eslöv Hörby Höör

Tidningar*

Plastförpackningar

Tidningar*

Plastförpackningar

Tidningar*

Plastförpackningar

*Töms udda veckor