Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

Det är vi på MERAB som har hand om återvinningscentralerna i Mellanskåne. Här tar vi hand om sorterat avfall från privatpersoner och småföretagare. Vi fokuserar på återbruk, återvinning och säker hantering av farligt avfall från privatpersoner.

Återvinningscentralerna finns på Åkerivägen 3 i Eslöv, På Bruksgatan i Marieholm, på Löparegatan i Löberöd, på Rönneholm i Stehag, på Stavröd i Hörby samt på Verkstadsgatan i Höör.