Förpackningsinsamling från verksamheter

Förpackningsinsamling från verksamheter

Nya regler för verksamheter från och med 1 januari 2024

Från årsskiftet delas företag in i två grupper - samlokaliserade, som delar utrymmen med hushåll (som butiker på bottenvåningen av flerbostadshus) och icke samlokaliserade.

  • Samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling ska, kostnadsfritt och precis som hushåll, få nyttja kommunens återvinningscentraler för att lämna utsorterat förpackningsavfall.
  • Samlokaliserade verksamheter som inte valt kommunal insamling och övriga verksamheter ska lämna sitt utsorterade för förpackningsavfall till mottagningsplatser för verksamheternas förpackningsavfall. Från den 1 januari 2024 behöver MERAB inte hämta förpackningsavfall hos verksamheter (förutom samlokaliserade verksamheter).

Så här du kan du som verksamhet göra

  1. Som verksamhet kan du även fortsättningsvis beställa tjänsten att hämta förpackningar hos MERAB.
  2. Du kan välja en annan entreprenör som hämtar förpackningar.
  3. Du kan lämna förpackningsavfall kostnadsfritt på en mottagningsplats. Dessa mottagningsplatser drivs inte av MERAB och är inte beslutade än, information kommer när vi vet mer. Observera att verksamheter inte får lämna förpackningsavfall på återvinningsstationer (ÅVS) då dessa enbart är för hushållen.
  4. Detta gäller dock inte samlokaliserade verksamheter som kan nyttja ÅVS för att lämna förpackningsavfall. Har du en samlokaliserad verksamhet (se nedan) så kan du välja att dela kärl med hushållen i fastigheten. Detta förutsätter att din fastighetsägare tillåter det och att du anmäler samlokalisering till MERAB. Observera att du behöver anmäla samlokalisering även om du redan idag delar kärl med hushållen i en flerfamiljsfastighet.

Restavfall, matavfall och tidningar?

Har din verksamhet matavfall, restavfall och tidningar som liknar avfall från hushållen så är det MERAB som hämtar eftersom det räknas som kommunalt avfall. Kommunalt avfall uppstår normalt från till exempel kontor, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker.

Matavfall som uppstår vid livsmedelproduktion eller hos en livsmedelsgrossist är däremot inte kommunalt avfall och hämtas därför inte av MERAB. För detta får du anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Samlokaliserad verksamhet

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar från samlokaliserade verksamheter, det vill säga verksamheter som delar avfallskärl för förpackningar med hushållen i en fastighet.

Varje sådan verksamhet måste välja om den vill vara samlokaliserad och därmed ha insamling av förpackningsavfall via MERAB eller om den vill anlita en privat entreprenör (innebär egna avfallskärl). För att ha insamling via MERAB måste du anmäla samlokalisering till oss. Det gör du i detta formulär

Observera att du behöver anmäla samlokalisering även om du redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om Förpackningsavfall från verksamheter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window