Anmälan om samlokaliserad verksamhet

Anmälan om samlokaliserad verksamhet

Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt avfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordning 2022:1274 om producentansvar för förpackningar).

Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostnaden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen (genom MERAB) måste därför redovisa till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning.

Anmälan

Den som står på avfallsabonnemanget hos MERAB
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att [det formuläret ska användas till]. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när [ärendet är avslutat].

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window