Priser för företag att lämna avfall på ÅVC

Priser för företag att lämna avfall på ÅVC

Avfall som uppstått då företag utfört arbete t.ex. bygg- & rivningsavfall, trädgårdsavfall, måleri m.m. eller avfall som uppstått genom tillverkning, spill, överskott o.dyl.
hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning eller annan godkänd mottagare/-insamlingsställe, beroende på avfallsslag och mängder.

 Mindre mängder returmaterial kan lämnas utan kostnad

                                                                                                                                                                                          Priserna är exkl. moms
Trä (Virke) 120 kr/m3
Trädgårdsavfall 120 kr/m3
Ris och grenar (Grenar och ris) 120 kr/m3
Energiåtervinning (Brännbart) 120 kr/m3
Ej återvinningsbart 120 kr/m3
Grus och sten (Schaktmassor) 120 kr/m3
Grenar, stammar, stubbar (över 25 cm i diameter) 580 kr/st
Gips 120 kr/m3
Förpackningar och tidningar Lämnas kostnadsfritt
Elektronik som omfattas av producentansvaret Lämnas kostnadsfritt
Asbest  lämnas på Rönneholms avf.anl Stehag (må-fr 07.00-15.30)
Tryckimpregnerat virke lämnas  på Rönneholms avf.anl Stehag (må-fr 07.00-15.30)

Större mängder avfall mottages endast på Rönneholms avfallsanläggning!

Lastbilar eller traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning!