Priser för företag att lämna avfall på ÅVC

Priser för företag att lämna avfall på ÅVC

Avfall som uppstått då företag utfört arbete t ex bygg- & rivningsavfall, trädgårdsavfall, måleri med mera eller avfall som uppstått genom tillverkning, spill, överskott och dylikt
hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning eller annan godkänd mottagare/-insamlingsställe, beroende på avfallsslag och mängder.

 Mindre mängder returmaterial kan lämnas utan kostnad

                                                                                                                                                                                          Pris exkl moms
Trä (virke) 150 kr/m³
Trädgårdsavfall 150 kr/m³
Ris och grenar (grenar och ris) 150 kr/m³
Energiåtervinning (brännbart) 440 kr/m³
Ej återvinningsbart 350 kr/m³
Grus och sten (schaktmassor) 615 kr/m³
Grenar, stammar, stubbar (över 25 cm i diameter) 630 kr/m³
Gips 450 kr/m³
Förpackningar och tidningar Lämnas kostnadsfritt
Elektronik som omfattas av producentansvaret Lämnas kostnadsfritt
Asbest  lämnas endast på Rönneholms avf.anl Stehag (må-fr 07.00-15.30) 1 850 kr/ton
Tryckimpregnerat virke lämnas endast på Rönneholms avf.anl Stehag (må-fr 07.00-15.30) 1 875 kr/ton

Behandlingsavgifter på Rönneholms avfallsanläggning

Större mängder avfall mottages endast på Rönneholms avfallsanläggning!

Lastbilar eller traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window