Priser för företag att lämna avfall på ÅVC

Priser för företag att lämna avfall på ÅVC

Avfall som uppstått då företag utfört arbete t.ex. bygg- & rivningsavfall, trädgårdsavfall, måleri m.m. eller avfall som uppstått genom tillverkning, spill, överskott o.dyl.
hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning eller annan godkänd mottagare/-insamlingsställe, beroende på avfallsslag och mängder.

 Mindre mängder returmaterial kan lämnas utan kostnad

                                                                                                                                                                                          Priserna är exkl. moms
Asbest lämnas på Rönneholms avf.anl Stehag (må-fr 07.00-15.30) 1 600 kr/ton
Brännbart upp till 1 m3

Brännbart mer än 1 m3

 60 kr

120 kr

Ej återvinningsbart upp till 1 m3

Ej återvinningsbart mer än 1 m3

60 kr

120 kr

Gips 150 kr/m3
Grenar och ris 120 kr/m3
Schaktmassor 120 kr/m3
Stock, stam, rot eller stubbe över 25 cm i diameter

Större enheter(mer än 50kg-1/2 m3 lämnas på Rönneholm

580 kr/st
Tryckimpregnerat virke (Tas ej emot från och med 1 december 2022) 360 kr/m3
Trädgårdsavfall 120 kr/m3
Virke 120 kr/m3
Elektronik som omfattas av producentansvaret Lämnas kostnadsfritt
Förpackningar och tidningar Lämnas kostnadsfritt
Mängd avfall som överstiger 1 m  Se under deponiavgifter

Större mängder avfall mottages endast på Rönneholms avfallsanläggning!

Lastbilar eller traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning!