Vad får vi lämna själva

Vad får vi lämna själva

När det gäller transport av avfall finns det en del regler som du som företagare eller verksamhetsutövare behöver känna till.

Hur avfall får transporteras och av vem styrs främst av miljöbalken och avfallsförordningen där du kan fördjupa dig i vilka regler som gäller. Om du har frågor kring gällande lagstiftning får du kontakta den myndighet som har tillsyn på området, vilket ofta är kommunens miljöenhet.

Kommunalt avfall får endast transporteras av kommunen/MERAB

Hushållsavfall från Mellanskåne ska transporteras bort av MERAB, som har det operativa ansvaret för insamling av hushållsavfall i Eslöv, Hörby och Höör. Avfallet får därför bara transporteras av MERAB eller MERABs upphandlade entreprenör.

Hushållsavfallet i din verksamhet är det avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Detta får du köra själv

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du vill transportera farligt avfall själv, inklusive elektronikavfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. Om det gäller mindre mängder (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall, liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window