Hitta rätt på vår nya hemsida!

Under Min sophämtnimg (längst till höger i den övre menyn) hittar du allt som rör dig som kund hos oss. Här hittar du bland annat information om  hur du beställer tjänster, anmäler ägarbyte, gör felanmälan om ditt kärl är trasigt eller om du inte har fått tömt.  

Här hittar du också information om vad som gäller för slamtömning, om var du kan lämna trädgårdsavfall, hur du skaffar ett eget trädgårdskärl och hur du ska sortera. Här kan du som har ett villaabonnemang söka efter dina tömningsdagar samt få information om eventuell försenad hämtning.

Du hittar också här information om hur du beställer nya påsar till matavfall, vad som händer med matavfallet sedan samt läsa om Renhållningstaxa och din kommuns Renhållningsordning samt Avfallsplan.

Välkommen till vår nya hemsida!