Aska, liten mängd

Aska, liten mängd


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Trädgårdsavfall

Bra att veta:
Det är viktigt att askan är ordentligt släckt innan det läggs i kärlet annars finns det risk för brand. Tänk på att paketera askan så att inte askan dammar vid tömning. Om aska ska lämnas på Återvinningscentralen ska det läggas bland trädgårdsavfall.