Storsäck

Storsäck

Denna sida är under uppbyggnad vilket gör att den inte gäller inte för tillfället.

Du som bor inom Hörby, Eslöv och Höörs kommun kan köpa storsäck direkt från oss.  När säcken är full beställer du hämtning. När vi hämtat säcken så behandlar och återvinner vi avfallet. Vi säljer storsäckar på ca 1 kubikmeter som kostar 150 kr per styck. Efter beställningen kan storsäckarna hämtas på återvinningscentralerna i Eslöv, Höör, Hörby samt på Rönnehollm tidigast 5 dagar efter beställningen.

Vanliga frågor och svar om bygg- och rivningsavfall

Insamling via storsäck
Insamling med hjälp av kranbil

Storsäck

Avgift per tillfälle
(kr)

Avgift för hämtning för säck 1-5 3175
Avgift för hämtning för säck 6-15 (utöver avgiften för säck 1-5) 3175
Avgift per säck (hämtas på
ÅVC Eslöv, ÅVC Höör,  ÅVC Hörby eller ÅVC Rönneholm)
150

Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande prislista, beroende på material.

Framkörningsavgift vid bomkörning

Avgift per tillfälle
(kr)

Framkörningsavgift 761

Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av det inte är möjligt att komma åt lastväxlarflak eller storsäck.

Frågan är under uppbyggnad och svaret gäller inte just nu.

Nej, vi återlevererar inte storsäckar efter hämtning.

Frågan är under uppbyggnad och svaret gäller inte just nu.

Det här ska du slänga sorterade var för sig

 • Gips
 • Plast
 • Planglas
 • Mineral – isolering
 • Mineral – betong
 • Metall
 • Rent trä
 • Målat trä
 • Impregnerat trä

Det här kan slängas mot högre kostnad

 •  Osorterat bygg- och rivningsavfall

Felsorteringsavgift

Säcken får inte innehålla något av följande: asbest, farligt avfall, elektronik och däck.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tillkommer avgift utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Storbehållare/Container > 1 m3 1 038

Dessutom kommer säcken att vägas in som Osorterat avfall med högre behandlingskostnad.

 • Innan du börjar fylla säcken är det viktigt att du placerar den på en plats max 10 m från en plats där den kan hämtas med en kranbil.
 • Säcken ska gå att försluta
 • Kranbilen som hämtar behöver fri höjd på minst 4,5 m och en vägbredd på 4 m.

Om vi inte kan hämta säcken på grund av att ovanstående inte följts tar vi ut en framkörningsavgift.