Med anledning av Coronaviruset

MERAB följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt gör förebyggande och förberedande åtgärder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet. Som privatperson kan du hjälpa till med att undvika smittspridning till sophämtare, driftpersonal och ÅVC-personal genom att:

  • Se till att dina sopor är korrekt förpackade i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet.  Detta skyddar dina sophämtare och de som ska hantera avfallet därefter från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.
  • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
  • Begränsa antalet besök på återvinningscentralen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window