Om oss

Om oss

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör.