Förvara boxen avsedd för ljuskällor och småbatterier inne mellan tömningar!

Boxen bör förvaras på lämplig plats (under ett tak eller i garage) mellan tömningarna – för att förbättra arbetsmiljön för hämtningspersonalen och för att den inte ska blåsa iväg/bli full med regnvatten.

Häng boxen på kärl nr 2 när det är dags för tömning!

Boxen, avsedd för ljuskällor och småbatterier, ska hängas ut på kärl nr 2 eftersom bara bilen som hämtar kärl nr 2 har möjlighet – utrymme – att tömma boxens innehåll.