Förvara boxen avsedd för ljuskällor och småbatterier inne mellan tömningar!

Boxen bör förvaras på lämplig plats (under ett tak eller i garage) mellan tömningarna – för att förbättra arbetsmiljön för hämtningspersonalen och för att den inte ska blåsa iväg/bli full med regnvatten.

Häng boxen på kärl nr 2 när det är dags för tömning!

Boxen, avsedd för ljuskällor och småbatterier, ska hängas ut på kärl nr 2 eftersom bara bilen som hämtar kärl nr 2 har möjlighet – utrymme – att tömma boxens innehåll.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window