Information om ändringar på ÅVC Löberöd och ÅVC Marieholm

Återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm tar inte längre emot vitvaror och schakt (sten och grus)

Från och med 1 april 2023 tar inte återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm längre emot vitvaror inklusive kyl och frys samt schakt. Stoppet är en följd av platsbrist. Vitvaror och schakt kan i stället lämnas på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby samt ÅVC Höör.

MERAB satsar på utökad insamling och återvinning av hårdplast samt gips på återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm

Containers för hårdplast och gips ska från och med 1 april 2023 finnas på återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm. Vårt mål är att gips och den plast som går att återvinna ska sorteras ut och bli nytt material.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window