Information om ändringar på ÅVC Löberöd och ÅVC Marieholm

Återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm tar inte längre emot vitvaror och schakt (sten och grus)

Från och med 1 april 2023 tar inte återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm längre emot vitvaror inklusive kyl och frys samt schakt. Stoppet är en följd av platsbrist. Vitvaror och schakt kan i stället lämnas på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby samt ÅVC Höör.

MERAB satsar på utökad insamling och återvinning av hårdplast samt gips på återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm

Containers för hårdplast och gips ska från och med 1 april 2023 finnas på återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm. Vårt mål är att gips och den plast som går att återvinna ska sorteras ut och bli nytt material.