Lägg inte bräder i sopkärlen

OBS; Det är strängerligen förbjudet att slänga bräder i sopkärlen!!