MERAB ser över skyltningen på återvinningscentralerna

Vi ser över skyltningen på återvinningscentralerna och förslag på lite tydligare skyltar är uppsatta på ÅVC Eslöv, se bild nedan.

Skyltarna som är 70 cm breda och har större text och har även kompletterats med engelsk och tysk text.

Efter en provperiod och eventuella förbättringar så kan vi senare göra liknande skyltar till återvinningscentralerna i Hörby och Höör. De mindre återvinningscentralerna bedöms klara sig med befintliga skyltar tills vidare då det är lite kompaktare yta där och inte så långa avstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window