MERAB ser över skyltningen på återvinningscentralerna

Vi ser över skyltningen på återvinningscentralerna och förslag på lite tydligare skyltar är uppsatta på ÅVC Eslöv, se bild nedan.

Skyltarna som är 70 cm breda och har större text och har även kompletterats med engelsk och tysk text.

Efter en provperiod och eventuella förbättringar så kan vi senare göra liknande skyltar till återvinningscentralerna i Hörby och Höör. De mindre återvinningscentralerna bedöms klara sig med befintliga skyltar tills vidare då det är lite kompaktare yta där och inte så långa avstånd.