Mottagning av avfall från ideella organisationer

MERAB tar emot avfall på återvinningscentralerna från ideella organisationer som bedriver återbruks- och loppisverksamhet. Avfallet består av sådant som inte har kunnat säljas i de ideella organisationernas verksamhet och merparten av det hamnar i fraktionen restavfall. Kapaciteten att ta emot större mängder avfall vid samma tillfälle är begränsad, framför allt på de små återvinningscentralerna, där det snabbt blir fullt i containrarna.

MERAB vill därför uppmana er att i stället lämna ert avfall på avfallsanläggningen i Rönneholm.

På Rönneholms avfallsanläggning finns samma möjligheter att sortera sitt avfall som på återvinningscentralerna och det är kostnadsfritt för ideella organisationer att lämna sorterat avfall där.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window