Mottagning av avfall från ideella organisationer

MERAB tar emot avfall på återvinningscentralerna från ideella organisationer som bedriver återbruks- och loppisverksamhet. Avfallet består av sådant som inte har kunnat säljas i de ideella organisationernas verksamhet och merparten av det hamnar i fraktionen restavfall. Kapaciteten att ta emot större mängder avfall vid samma tillfälle är begränsad, framför allt på de små återvinningscentralerna, där det snabbt blir fullt i containrarna.

MERAB vill därför uppmana er att i stället lämna ert avfall på avfallsanläggningen i Rönneholm.

På Rönneholms avfallsanläggning finns samma möjligheter att sortera sitt avfall som på återvinningscentralerna och det är kostnadsfritt för ideella organisationer att lämna sorterat avfall där.