Mottagning av brandsläckare på ÅVC

Från och med den 1 december 2022 tas brandsläckare från hushåll emot på återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby, Höör samt Rönneholm. Brandsläckare  sorteras som farligt avfall.