Mottagning av brandsläckare på ÅVC

Från och med den 1 december 2022 tas brandsläckare från hushåll emot på återvinningscentralerna i Eslöv, Hörby, Höör samt Rönneholm. Brandsläckare  sorteras som farligt avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window