Ny avfallsförordning

Det har beslutats om en ny avfallsförordning som började gälla från den 1 augusti 2020.

Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallshantering. Syftet är att få en gemensam avfallshantering inom EU och en ökad återvinning. Den nya lagstiftningen innebär
bland annat att uttrycket kommunalt avfall ersätter begreppet hushållsavfall.