Ny avfallsförordning

Det har beslutats om en ny avfallsförordning som började gälla från den 1 augusti 2020.

Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallshantering. Syftet är att få en gemensam avfallshantering inom EU och en ökad återvinning. Den nya lagstiftningen innebär
bland annat att uttrycket kommunalt avfall ersätter begreppet hushållsavfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window