Nya avfallssymboler gemensamma för hela landet

Avfall Sverige vår branschorganisation har arbetat fram ett gemensamt symbolsystem för avfallssortering i hela landet – samma symboler och samma färger. Överallt. Målet är ett gemensamt nordiskt skyltsystem för allt avfall. De ska bli ett färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen. Skyltar på våra återvinningscentraler kommer också på sikt att anpassas till Avfall Sveriges skyltsystem.

Här finns några exempel på symboler för fraktioner.