Nya regler för tryckimpregnerat trä från företag

Från och med den 1 december 2022 kan företag och verksamheter inte längre lämna tryckimpregnerat trä på MERAB:s återvinningscentraler. Stoppet är en följd av hårdare lagkrav om spårbarhet av farligt avfall. Eftersom tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall måste vi på MERAB föra anteckningar och rapportera uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister om varje avlämnare samt vilken typ och mängd av farligt avfall som företagen lämnar till oss. För att kunna göra det tar vi framöver bara emot tryckimpregnerat trä på Rönneholms avfallsanläggning.

Privatkunder berörs inte av förändringen, utan kan fortsätta lämna tryckimpregnerat trä på våra återvinningscentraler.

Så kom ihåg: om du som företag ska lämna tryckimpregnerat trä så är det Rönneholms avfallsanläggning som gäller från och med den 1 december 2022!

Läs gärna mer på Naturvårdverkets webbplats