Nya skyltar ska göra det lätt att göra rätt i Mellanskåne

MERAB har infört Avfall Sveriges nya gemensamma skyltsystem på våra sex återvinningscentraler. De nya skyltarna ska göra det ännu enklare för alla att sortera rätt, med målet att öka återvinningen.

Att öka förtroendet och medvetenheten kring renhållning och avfallets väg är viktigt för oss på MERAB. Vissa fraktioner bytte helt namn, som exempelvis att Brännbart övergick till Energiåtervinning. Att använda Energiåtervinning istället gör det tydligare för besökaren vad som händer med det som läggs där, att vi tar tillvara på energin ur materialet.

 Brännbart blev Energiåtervinning

Några andra fraktioner som bytte namn

 Virke blev Målat trä
Rent virke blev Trä
Tryckimpregnerat virke blev Impregnerat trä

 Matolja blev Matfett
Schakt blev Sten och grus