Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskrivs hur merab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss.

Vi strävar efter att merab.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Innehåll som inte är tillgängligt

Otillgängliga delar beskrivs nedan

Innehållet som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Vissa länkar är inte markerade så att användare förstår att de är länkar
 • Vissa länkar öppnas i nytt fönster utan att detta är tydligt för användaren.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Information om att en länk öppnas i nytt fönster
  Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att länken öppnas i nytt fönster.
 • PDF-dokument
  Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Bilder
  Det saknas alt-texter på vissa bilder
 • Rubrikordning
  I vissa delar på webbplatsens innehåll följs inte rubrikstrukturen,

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Färgkonstrast
  Vissa delar av våra webbsidor och e-tjänster har otillräcklig kontrast.

Användning med nedsatt hörsel.

Inga brister.

Tidsplan för åtgärder inom tillgänglighet

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast januari 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från merab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Via formuläret ”Fick du hjälp av informationen på sidan?”, i slutet på varje innehållssida. Klicka på Nej och välj det sista alternativet ”Jag vill rapportera problem med tillgängligheten på sidan” och skriv din kommentar.
 • e-post: info@merab.se
 • telefon: 0413-684 39

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av merab,se.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 22 maj 2024.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window