Regeringen har beslutat om textilinsamlingen

Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen.

Förordningen innehåller inget om hur insamlingen ska ske, det finns till exempel inga krav på fastighetsnära insamling. Kommunen ska lämna information till hushåll men också till verksamhetsutövare där textilavfall uppstår. När EU:s pågående arbete med ett producentansvar för textil är klart kommer ansvarsfördelningen för insamling och återvinning av textilavfall att behöva ses över igen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window