Risk för kö till återvinningscentralerna

Vi har väldigt högt tryck på våra återvinningscentraler på lördagar men även på måndagar och tisdagar. För att minska trycket och köerna vädjar vi på MERAB att planera ditt besök på återvinningscentralen.

  • Om möjligt – besök oss en vardag helst onsdag eller torsdag om du har möjlighet och vill undvika trängsel.
  • Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället för att slänga.
  • Sortera ditt avfall hemma så att ditt besök går snabbt och smidigt.
  • Kom i god tid. Du ska hinna sortera ditt avfall innan återvinningscentralen stänger.

Tips på bra besökstider

Här kan du se vilka tidpunkter som det passar bäst att komma till återvinningscentralen och vilka dagar och tider som det oftast är mycket folk och det därför riskerar att bli kö: