Risk för kö till återvinningscentralerna

Vi har väldigt högt tryck på våra återvinningscentraler på lördagar men även på måndagar och tisdagar. För att minska trycket och köerna vädjar vi på MERAB att planera ditt besök på återvinningscentralen.

  • Om möjligt – besök oss en vardag helst onsdag eller torsdag om du har möjlighet och vill undvika trängsel.
  • Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället för att slänga.
  • Sortera ditt avfall hemma så att ditt besök går snabbt och smidigt.
  • Kom i god tid. Du ska hinna sortera ditt avfall innan återvinningscentralen stänger.

Tips på bra besökstider

Här kan du se vilka tidpunkter som det passar bäst att komma till återvinningscentralen och vilka dagar och tider som det oftast är mycket folk och det därför riskerar att bli kö:

Få besökareFå besökare Många besökareMånga besökare Trångt, risk för köTrångt, risk för kö
Kl. Ti On To Fr
9.00-10.00 Få besökare Många besökare
10.00-11.00 Få besökare Trångt, risk för kö
11.00-12.00 Trångt, risk för kö Många besökare Få besökare Många besökare Få besökare Trångt, risk för kö
12.00-13.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare Få besökare Trångt, risk för kö
13.00-14.00 Många besökare Trångt, risk för kö Många besökare Många besökare Många besökare Trångt, risk för kö
14.00-15.00 Många besökare Trångt, risk för kö Många besökare Många besökare Få besökare Många besökare
15.00-16.00 Få besökare Få besökare Få besökare Få besökare
16.00-17.00 Få besökare Många besökare Få besökare Få besökare
17.00-18.00 Få besökare Många besökare Få besökare Många besökare
18.00-19.00 Många besökare
19.00-20.00 Få besökare
Få besökareFå besökare Många besökareMånga besökare Trångt, risk för köTrångt, risk för kö
Kl. Ti On To Fr
9.00-10.00 Få besökare Få besökare
10.00-11.00 Få besökare Många besökare
11.00-12.00 Få besökare Trångt, risk för kö Många besökare Många besökare Många besökare Många besökare
12.00-13.00 Få besökare Få besökare Få besökare Många besökare Få besökare Många besökare
13.00-14.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare Många besökare Många besökare
14.00-15.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare Många besökare Få besökare
15.00-16.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
16.00-17.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
17.00-18.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
18.00-19.00 Få besökare
19.00-20.00 Få besökare
Få besökare Många besökareMånga besökare Trångt, risk för köTrångt, risk för kö
Kl. Ti On To Fr
9.00-10.00 Få besökare Många besökare
10.00-11.00 Få besökare Trångt, risk för kö
11.00-12.00 Många besökare Trångt, risk för kö Trångt, risk för kö Många besökare Få besökare Trångt, risk för kö
12.00-13.00 Få besökare Många besökare Många besökare Många besökare Många besökare Trångt, risk för kö
13.00-14.00 Många besökare Många besökare Många besökare Få besökare Många besökare Många besökare
14.00-15.00 Många besökare Få besökare Många besökare Få besökare Många besökare Många besökare
15.00-16.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
16.00-17.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
17.00-18.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
18.00-19.00 Få besökare
19.00-20.00 Få besökare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window