Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

Afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige. Det är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag.

Vad allmänheten kan göra?

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Fynd av sjuka eller självdöda vildsvin ska rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt.
  • Informationsmaterial hur afrikansk svinpest smittar finns att använda hos Jordbruksverket.
  • Kommunens mat- och restavfallsinsamling fortfarande är det bästa och säkraste sättet att skydda Sverige från afrikansk svinpest. Matavfall får inte hamna på avvägar eller i naturen utan måste lämnas till avsedda anläggningar.
  • De krav som kommunen har på hemkompost av matavfall ska följas.

Detta gäller för döda vildsvin

Djur som har dött av svinpest utanför hushåll faller inte under kommunalt avfallsansvar. Detta eftersom döda djur av en art som inte är traditionella sällskapsdjur inte är kommunalt avfall. 

Däremot kan kommunen ha ett ansvar för att avlägsna döda vildsvin enligt lagen om gaturenhållning och skyltning. Det gäller när döda vildsvin påträffats i områden som är redovisade i detaljplan men också på andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt. Kommunens skyldigheter gäller dock inte om åtgärderna ska utföras av Trafikverket eller om en avfallsproducent eller markägare kan göras ansvarig.

Film om afrikansk svinpest och hur den sprids

Klicka på den ovanstående länken för att se Jordbruksverkets film om afrikansk svinpest.

Källa: Jordbruksverket

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window