Sluttäckning av den gamla deponin på Stavröds avfallsanläggning

Sluttäckningsarbete på Stavröds avfallsanläggning pågår. Sluttäckning innebär, något förenklat, att ett lock läggs på deponin för att regnvatten inte ska kunna rinna in och bli förorenat. MERAB har anlitat en entreprenör för att genomföra arbetet, som beräknas pågå till och med mars 2023.

På Stavröds avfallsanläggning ligger även Hörby återvinningscentral. Under tiden då sluttäckningsarbetet pågår kommer ett stort antal lastbilstransporter att trafikera området. Lastbilarna använder samma in- och utfart som besökarna på återvinningscentralen.

Vi ber alla som besöker återvinningscentralen att vara extra uppmärksamma och försiktiga, då det kan uppstå köer både på vägen in och ut från anläggningen.

Tillsammans med entreprenören försöker vi, så långt det är möjligt, att hålla privatbilar och lastbilar åtskilda via separata körfält.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window