Aceton

Aceton


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Vätskan ska inte hällas ut i avloppet. En tömd förpackning sorteras däremot som förpackningsavfall.