Asfalt

Asfalt

Bra att veta:
MERABs återvinningscentraler och MERABs avfallsanläggning i Rönneholm tar ej emot asfalt. OMHÄNDERTAGANDE AV ASFALT Asfalt som inte är baserat på stenkolstjära bör återvinnas. Verksamhet som omfattar krossning och återanvändning av asfalt ska anmälas till kommunen. Innehåller asfalten stenkolstjära ska den tas om hand som farligt avfall. Försäkra dig om att mottagaren är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window