Aska

Aska


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Trädgårdsavfall

Bra att veta:
Du får inte lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera askan i en försluten påse så att den inte kan fastna i kärlet eller blåsa iväg vid tömning. Undvik bränder i sopkärlet genom att låta askan svalna minst en vecka innan den placeras i kärlet, annars kan det finnas glöd kvar som kan antända avfallet, kärlet eller sopbilen. Om aska ska lämnas på Återvinningscentralen ska det läggas bland trädgårdsavfall.