Aska

Aska


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Trädgårdsavfall

Bra att veta:
Du får inte lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera askan i en försluten påse så att den inte kan fastna i kärlet eller blåsa iväg vid tömning. Undvik bränder i sopkärlet genom att låta askan svalna minst en vecka innan den placeras i kärlet, annars kan det finnas glöd kvar som kan antända avfallet, kärlet eller sopbilen. Om aska ska lämnas på Återvinningscentralen ska det läggas bland trädgårdsavfall.  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window