Bekämpningsmedel – klass 1 & 2

Bekämpningsmedel – klass 1 & 2

Bra att veta:
Bekämpningsmedel med behörighetsklass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och tas inte omhand på våra återvinningscentraler. Var vänlig kontakta en entreprenör med tillstånd att ta hand om farligt avfall.