Bestick – metall

Bestick – metall


Sorteras på ÅVC som:
Metallskrot

Bra att veta:
Lämnas bestick till Återvinningscentralen kan metallerna materialåtervinnas - metaller kan man återvinna hur många gånger som helst. Men om besticken är hela är det bästa att lämna på Återbruket eller hos andra second hand-aktörer.