Björnloka

Björnloka


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Ogräs som är giftigt. Var försiktigt när du hanterar björnloka, hud som kommit i kontakt med björnloka kan  få skador liknande brännskador. Det ska ordentligt paketeras i brännbart/restavfall.