Bläckpatroner, färgpatroner med innehåll

Bläckpatroner, färgpatroner med innehåll


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Bläckpatroner lämnas till Farligt avfall då de innehåller kemikalier som ska tas omhand på ett miljövänligt sätt.