Blisterförpackning, plast och metall

Blisterförpackning, plast och metall


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar ÅVC


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar Kärl 2

Bra att veta:
Används till exempel till tabletter. Förpackningen sorteras enligt det material som förpackningen består av till största del.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window