Blisterförpackning, plast och metall

Blisterförpackning, plast och metall


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar ÅVC


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar Kärl 2

Bra att veta:
Används till exempel till tabletter. Förpackningen sorteras enligt det material som förpackningen består av till största del.