Blisterförpackning, plast och papper

Blisterförpackning, plast och papper


Sorteras hemma som:
Pappersförpackningar ÅVC


Sorteras på ÅVC som:
Pappersförpackningar Kärl 2

Bra att veta:
Separera om möjligt plast från papper, sortera plasten som plastförpackning och pappret som pappersförpackning. Se eventuella sorteringsanvisningar på förpackningen.