Blomkruka, blomkrukor – plast

Blomkruka, blomkrukor – plast


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Hårdplast

Bra att veta:
Plastkrukor som är avsedda att följa växten under hela dess livstid är inte en plastförpackning. Containers för hårdplast finns nu på återvinningscentralerna i Eslöv, Höör och Hörby. Vårt mål är att den plast som går att återvinna ska sorteras ut och bli nytt material istället för att återvinnas som energi.