Blomma (snittblomma)

Blomma (snittblomma)


Sorteras hemma som:
Matavfall Kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Trädgårdsavfall