Blomsterlupin

Blomsterlupin


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Blomsterlupin är en invasiv främmande växtart.  Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på återvinningscentralen skall det vara väl förpackat eftersom det sprids lätt med vinden. Samma sak gäller även större mängder som lämnas via vågen i Rönneholm