Brännbart avfall

Brännbart avfall


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Brännbart avfall är det som benämns som restavfall. Här slängs det som inte går att lämna på en återvinningscentral eller går att sortera ut på annat sätt.