Brödpåse, brödpåsar – papper och plast

Brödpåse, brödpåsar – papper och plast


Sorteras hemma som:
Pappersförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Pappersförpackningar ÅVC

Bra att veta:
Förpackningar som består av flera material ska sorteras utifrån vad de består av mest