Burspån, smådjursströ

Burspån, smådjursströ


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1

Bra att veta:
Spån och pellets som används för djurspillning sorteras som restavfall för att undvika spridning av smittförande ämnen.