Buskar fri från jord

Buskar fri från jord


Sorteras hemma som:
Trädgårdsavfall


Sorteras på ÅVC som:
Ris och grenar