Buxbom med buxbomsjuka

Buxbom med buxbomsjuka


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC

Bra att veta:
Buxbom med buxbomsjuka (svampangrepp) måste gå till förbränning för att undvika spridning. Förpacka den väldigt bra.