Duk, papper eller plast

Duk, papper eller plast


Sorteras hemma som:
Restavfall kärl 1


Sorteras på ÅVC som:
Energiåtervinning/Brännbart ÅVC