Engångsgrill

Engångsgrill


Sorteras på ÅVC som:
Metallskrot

Bra att veta:
Kartong och plast som omsluter grillen sorteras som pappers- och plastförpackning. Tänk på att släcka glöden för att undvika brand och att sedan tömma grillen på kol, kolet sorteras som restavfall. På offentliga platser kan det finnas separat fraktion avsett för engångsgrillar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window