Engångsgrill

Engångsgrill


Sorteras på ÅVC som:
Metallskrot

Bra att veta:
Kartong och plast som omsluter grillen sorteras som pappers- och plastförpackning. Tänk på att släcka glöden för att undvika brand och att sedan tömma grillen på kol, kolet sorteras som restavfall. På offentliga platser kan det finnas separat fraktion avsett för engångsgrillar.