Färg

Färg


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Sätt alla färgburkar på bordet för Farligt avfall. Så sorterar återvinningspersonalen det i olika lotsar.