Färg

Färg


Sorteras på ÅVC som:
Farligt Avfall

Bra att veta:
Sätt alla färgburkar på bordet för Farligt avfall. Så sorterar återvinningspersonalen det i olika lotsar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window